Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Zobacz transmisję z konwencji >>>

 

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Nr ORN.0007.17.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1912) podaje się do publicznej wiadomości: informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku w wyborach do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełna wersja dokumentu >>>

 

 

 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko17 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie II przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 16 sierpnia 2018 r. dokonał Józef Kunicki - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w Kodeksie wyborczym postanawił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Józef Kunicki.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Elżbieta Wiesława Kalejta.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO.
Siedziba komitetu wyborczego: Mazurska 12, 19-400 Olecko.
Obszar, na którym komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych: województwo warmińsko-mazurskie.

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna OleckoRozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory odbędą się w dniu 21 października 2018 r. 

Więcej informacji na temat wyborów w BIP Urzędu Miejskiego w Olecku.

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna OleckoUchwała Nr ORN.0007.18.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Link do uchwały >>>

 

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben