Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

Apel o poszanowanie materiałów wyborczych.

Apel o poszanowanie materiałów wyborczych

Otwarte spotkanie 2018.10.14 z kandydatem na Burmistrza Olecka oraz kandydatami na radnych.

Zaproszenie

Fotografie ze spotkania

Fotografie

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Zapraszamy 2018.10.14 na otwarte spotkanie  z kandydatem na Burmistrza Olecka oraz kandydatami na radnych.

Zaproszenie

 

Oświadczenie Burmistrza Wacława Olszewskiego w sprawie debaty wyborczej organizowanej 17 października 2018 r. w sali kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate.

Karolu, Marcinie
piszę do Was nie jako kandydat na urząd Burmistrza Olecka, ale przede wszystkim jako jego mieszkaniec. Wszyscy kochamy naszą małą Ojczyznę i dlatego ważne dla naszego miasta jest to aby kandydaci prowadzili ze sobą transparentne i merytoryczne dyskusje o przyszłości Olecka. Jestem przekonany, że każdy z Was jako mieszkaniec chciałby poznać i porównać ofertę jaką prezentują kandydaci na urząd Burmistrza. Kampania wyborcza w Olecku powinna mieć otwarty wymiar i zwracać jeszcze bardziej uwagę na potrzebę rozmów z jego mieszkańcami. Apeluję do Was jako do moich kolegów – usiądźmy i porozmawiajmy o przyszłości Olecka. Nie dla siebie, ale dla tych którzy mają oddać na nas głos 21 października.

Udział w debacie to powinność i szacunek jakim kandydaci obdarzają swoich wyborców.

Wacław Olszewski 
Mieszkaniec Olecka

2018.10.08

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

Miejska Komisja Wyborcza potwierdziła zgłoszenie w dniu 21 września 2018 r. kandydata na Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego.

Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 14 września 2018 r. zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Olecku.

Powiatowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 14 września 2018 r. zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Powiatu w Olecku. 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Zobacz transmisję z konwencji >>>

 

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Nr ORN.0007.17.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1912) podaje się do publicznej wiadomości: informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku w wyborach do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełna wersja dokumentu >>>

 

 

 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko17 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie II przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 16 sierpnia 2018 r. dokonał Józef Kunicki - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w Kodeksie wyborczym postanawił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA OLECKO w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Józef Kunicki.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Elżbieta Wiesława Kalejta.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO.
Siedziba komitetu wyborczego: Mazurska 12, 19-400 Olecko.
Obszar, na którym komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych: województwo warmińsko-mazurskie.

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna OleckoRozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory odbędą się w dniu 21 października 2018 r. 

Więcej informacji na temat wyborów w BIP Urzędu Miejskiego w Olecku.

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna OleckoUchwała Nr ORN.0007.18.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Link do uchwały >>>

 

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben