Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna

Na ostatniej sesji radny Wojciech Rejterada, w tajnym głosowaniu, został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. Zastąpi Karola Sobczaka, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji w dniu 24 listopada br.
Radni przyjęli rezygnację Karola Sobczaka i podjęli uchwałę potwierdzającą rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie odbyły się wybory nowego przewodniczącego. Krzysztof Fidler (Mała Ojczyzna Olecko) zgłosił kandydaturę Wojciecha Rejterady, zaś Wojciech Leonarczyk (Dobro Wspólne) zgłosił kandydaturę Wioletty Żukowskiej.
W wyniku tajnego głosowania Wojciech Rejterada otrzymał 13 głosów i został nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olecku.
Na Wiolettę Żukowską oddano 8 głosów.

 

2017.11.28 Rezygnacje Karola Sobczaka

28 listopada 2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo  Karola Sobczaka o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku. Wybory przewodniczącego odbędą się na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Olecku.

Na sesji Rady Miejskiej w Olecku 24 listopada 2017 r. Karol Sobczak ogłosił, że występuje z Klubu Radnych "Mała Ojczyzna Olecko".

2017.09.11 Mariusz Miłun zastępcą burmistrza Olecka

W telegraficznym skrócie to olecczanin z urodzenia - rocznik 1978, posiadający wykształcenie wyższe. Żonaty. Dumny ojciec dwóch córeczek- Hani i Marysi. Poza rodziną, która jest dla niego najważniejsza ma jeszcze dwie pasje - to sport i polityka.

- No cóż, praca zawodowa oraz obowiązki rodzinne weryfikują moje możliwości czynnego uprawiania sportu natomiast zawsze gorąco kibicuję piłkarzom, siatkarzom, piłkarzom ręcznym, lekkoatletom. Pasjonuję się w zasadzie każdą dyscypliną sportową, szczególnie tymi, gdzie startują reprezentanci Polski. Na bieżąco też staram się śledzić poczynania sportowców reprezentujących nasze miasto - mówi Mariusz Miłun.

Mariusz Miłun zastępcą burmistrza

Z przerwą na studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany z Oleckiem. To tutaj po ukończeniu studiów podjął pracę w stoczni jachtowej Delphia Yachts Kot, gdzie ostatnio pełnił funkcję kierownika kontroli jakości procesu laminowania oraz technologii laminowania wydziałów łodzi motorowych i żaglowych. Przez cały okres pracy w stoczni był również Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Przez dwie kadencje był radnym miejskim. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. Do września 2017 r. był sołtysem wsi Rosochackie.

- Wybudowałem, w dużej mierze metodą gospodarczą z moim tatą, dom pod Oleckiem. Tu mieszka moja rodzina i kształcą się moje dzieci. Zależy mi więc na tym, by Olecko było miejscem przyjaznym dla każdego - dzieci, dorosłych, seniorów czy przedsiębiorców. Mój poprzedni szef, pan Wojciech Kot nauczył mnie między innymi tego, że nie można ograniczać się w swoich planach. To wizjonerstwo, nieograniczona wyobraźnia, jasno określone cele i ciężka praca determinują sukces - mówi Mariusz Miłun.

Zdobyte doświadczenie w pracy samorządowca, umiejętności menadżerskie oraz cechy charakteru z pewnością zostaną dobrze wykorzystane.

Wacław Olszewski złożył ślubowanie

9 czerwca 2017 roku Sesja Rady Miejskiej w Olecku rozpoczęła się od wręczenia Wacławowi Olszewskiemu zaświadczenia o wyborze na burmistrza Olecka. Dokonała tego Barbara Jankowska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku, która jednocześnie pogratulowała burmistrzowi zwycięstwa w wyborach przedterminowych.
Później Wacław Olszewski złoży uroczyste ślubowanie.

Wacław Olszewski złożył ślubowanie 

 

Wacław Olszewski burmistrzem Olecka

Wacław Olszewski otrzymał 3262 głosy i wygrał drugą turę przedterminowych wyborów burmistrza Olecka. Za Marcinem Czekayem opowiedziało się 3090 wyborców, czyli o 172 mniej. Frekwencja wyniosła 37,57 proc.
Mieszkańcy gminy Olecko głosowali w 23 lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym w 16 na terenie Olecka, w dwóch zlokalizowanych w placówkach służby zdrowia oraz w pięciu na terenach wiejskich.

Spośród 17102 osób uprawnionych zagłosowało 6427 wyborców. Oddano 6352 głosy ważne.

Frekwencja wyborcza wyniosła 37,57 proc. (w pierwszej turze 39,78 proc.).

Kalendarz wyborów 21 maja 2017 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim głosowanie odbędzie się w niedzielę 21 maja 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem  do w/w rozporządzenia, kalendarz wyborczy przedstawia się następująco:

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim

2

do dnia 18 kwietnia 2017 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

–  zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do dnia 19 kwietnia 2017 r.

–   zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 20 kwietnia 2017 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 27 kwietnia 2017 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do dnia 2 maja 2017 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków  o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

do dnia 8 maja 2017 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

–  powołanie obwodowych komisji wyborczych,

–  sporządzenie spisu wyborców,

–  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

8

od dnia 8 maja 2017 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej  i publicznego radia

9

do dnia 12 maja 2017 r.

–   składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do dnia 16 maja 2017 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wy- branym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

12

w dniu 20 maja 2017 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

w dniu 21 maja 2017 r. godz. 7.00–21.00

– przeprowadzenie głosowania

 

Informacje szczegółowe na  temat  tych wyborów znajdują się po poniższym linkiem:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38135

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku

20 kwietnia 2017 roku Komisarz Wyborczy w Olsztynie powołał Miejską Komisję Wyborczą w Olecku w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Olecka. W jej skład weszła Pani Barbara Jankowska (zgłoszona przez KWW Wacława Olszewskiego).

Natomiast pełnomocnikiem wyborczym i finansowym KWW Wacława Olszewskiego został Józef Wasilewski.

 

2017.03.29 - Oświadczenie Wacława Olszewskiego

Szanowni Państwo,

zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego tracę mandat burmistrza za naruszenie zakazu łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zarządzaniem taką działalnością. Mówiąc wprost zostałem ukarany za łączenie funkcji burmistrza i prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, które prowadziło działalność gospodarczą.

Kandydując na stanowisko burmistrza byłem przekonany, że działam zgodnie z obowiązującym  prawem. Dysponowałem zaświadczeniami z Okręgowej Rady Łowieckiej, która potwierdzała, że według prawa łowieckiego żadne koło na terenie okręgu suwalskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. Centralne Biuro Antykorupcyjne pierwszy raz  badało tę sprawę  w marcu 2014 roku. Złożyłem wyjaśnienia i sprawa została zakończona  na tym etapie. Gdyby CBA wówczas stwierdziło, że dochodzi do naruszenia prawa, to przed wyborami samorządowymi zrezygnowałbym z funkcji prezesa.  Działanie CBA utwierdziło mnie na stanowisku, że działam zgodnie z prawem. Okazało się, że zostałem wprowadzony w błąd.

Szanowni Państwo,

przede mną  i przed Oleckiem czas zmian.  Do czasu wyboru burmistrza gminą zarządzać będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Serdecznie dziękuję  za głosy poparcia podczas wyborów samorządowych, okazywaną sympatię  a także za konstruktywną krytykę, dzięki której mogłem lepiej pracować na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.

Jestem dumny z tego, że przez  ostatnich 18 lat byłem Burmistrzem Olecka. Serdecznie dziękuję za okazywany mi przez te lata mandat zaufania.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Burmistrz Olecka

                                                                       Wacław Olszewski

26 sierpnia 2016 roku Kazimierz Edward Toczyłowski złożył ślubowanie i tym samym wszedł w skład Rady Miejskiej w Olecku. Został również powołany w skład Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku.

Uzupełnienie składu rady było konieczne po tym, gdy radnej Renacie Dunaj wygaszono mandat. Pan Kazimierz Toczyłowski zwyciężył w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku, przeprowadzonych 31 lipca br., uzyskując największą liczbę głosów.

20.12.2016

Radni i burmistrz Małej Ojczyzny konsekwentnie realizują swój program

Milionowe inwestycje w naszym mieście

Na półmetku kadencji Rady Miejskiej lider Małej Ojczyzny Olecko burmistrz Wacław Olszewski podsumowuje wykonanie budżetu gminy, który jest konsekwencją realizacji programu wyborczego ugrupowania, na czele którego stoi, a także przedstawia inwestycje planowane na 2017 rok i lata następne.

— Jak przebiega realizacja budżetu?
— Na pełne podsumowanie przyjdzie czas po zakończeniu tego roku, ale jak na razie realizacja budżetu na 2016 rok przebiega prawidłowo. Uwzględnia on program Małej Ojczyzny Olecko, z jakim startowaliśmy w wyborach samorządowych i konsekwentnie go wdrażamy w życie. Cały czas przygotowujemy się do naboru wniosków na środki unijne i dlatego w tym roku skoncentrowaliśmy się na opracowaniu projektów technicznych na inwestycje w Olecku, a także na drogach wiejskich i ulicach w mieście. Od przyszłego roku będziemy również realizować budżet obywatelski. W głosowaniu mieszkańcy już zdecydowali, aby rozbudować istniejący park linowy przy Alei 450-lecia.

— Jakie inwestycje już udało się wykonać w tym roku?
— Generalnie zgodnie z założeniami programowymi Małej Ojczyzny główny nacisk położyliśmy na remonty i budowę dróg lokalnych. W mieście w tym roku przebudowaliśmy dziewięć ulic, w tym niektóre przy udziale środków powiatowych. Wyremontowaliśmy ulice: Moniuszki, Szymanowskiego, Kiepury, Wieniawskiego, Ludową, Słowiańską, gdzie powstały parkingi, drogę do osiedla Lesk oraz powiatowe ulice Słowackiego i Asnyka. Wykonaliśmy też dużo chodników, przykładowo na ul. Partyzantów i Armii Krajowej. Zamontowaliśmy też nowe oświetlenie uliczne na ulicach: Moniuszki, Szymanowskiego, Kiepury, Wieniawskiego i Sembrzyckiego. Zrobiliśmy również drogę do Judzik od drogi powiatowej. Ponadto zakładaliśmy, że będziemy stopniowo przejmować ulice powiatowe w mieście i w tym roku przejęliśmy ich aż 21, w tym Plac Wolności. Warto wspomnieć, że od kilku lat w gminie działa Fundusz Sołecki, dzięki czemu są remontowane place zabaw i świetlice wiejskie, powstają nowe boiska, tereny rekreacyjne, oświetlenie i drogi, a więc ogólnie nasze wsie pięknieją.

— Jakie projekty już zostały opracowane i czego dotyczą?
— Przygotowaliśmy ich wiele, ale w tym roku głównie pod kątem upiększenia miasta, ale też i zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej. Chcemy ostatecznie zagospodarować tereny wokół jeziora Oleckie Wielkie. Dlatego opracowaliśmy duży projekt modernizacji Wiewiórczej Ścieżki, łącznie z jej nawierzchnią i poszerzeniem. Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego rozpocznie się w marcu 2017 roku i będziemy się starać o dofinansowanie tej inwestycji. Natomiast już mamy złożony duży wniosek za blisko 4 miliony złotych na zagospodarowanie plaży Szyjka. Jeśli tylko pozyskamy fundusze zewnętrzne, to plaża stanie się bardzo atrakcyjna. Ma na niej powstać między innymi kamperowisko na 10 pojazdów, slip z prawdziwego zdarzenia, dwa duże pomosty, zjeżdżalnia dla dzieci, boiska do piłki plażowej i kawiarenka z zapleczem magazynowym. Wykonaliśmy również projekt techniczny na zagospodarowanie rzeki Lega. Wzdłuż jej nabrzeża ma powstać utwardzona ścieżka pieszo- rowerowa od mostku kamiennego przy ul. Jeziornej aż do mostu na ul. Aleja Zwycięstwa. Dodatkowo naprzeciwko targowiska, które również zamierzamy przebudować, powstanie staw i teren rekreacyjny. Takie są główne założenia i mam nadzieję, że to się uda zrealizować w całości lub zdecydowaną większość. Wówczas cały teren wokół jeziora i rzeki byłby zagospodarowany z korzyścią dla mieszkańców.


— Na uporządkowanie terenów zielonych zaplanowano ponad 1 mln zł. Gdzie zobaczymy inwestycje?
— Chcemy zagospodarować między innymi tereny przy stawach na os. Siejnik i przy ul. Orzeszkowej, dworcu PKP, a także na rogu ul. Grunwaldzkiej i Młynowej, przy ul. Wojska Polskiego od Kolejowej do dawnego PGK oraz między polem namiotowym a Wiewiórczą Ścieżką. Poza tym właśnie składamy wnioski na wykonanie niemal od podstaw nowego placu zabaw w parku w centrum miasta oraz na remont świetlicy w Kukowie. Mamy też projekty na 13-km ścieżkę rowerową z Olecka do granicy gminy w Doliwach po starym torowisku. Również będziemy składać wnioski do PROW na świetlice w Gąskach i Sedrankach, a także na termomodernizację budynku naszego przedszkola.

— Czy już wiadomo, jakie inwestycje będą na pewno realizowane w 2017 roku?
— Na pewno w przyszłym roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym będzie remont ul. Żeromskiego i zakończy się rozpoczęta niedawno budowa budynku socjalnego. Otrzymamy środki na drogę w Sedrankach, między drogą powiatową za młynem do drogi wojewódzkiej Olecko – Bakałarzewo oraz na pewno będzie wykonana droga Sedranki – Łęgowo, w tym także przez całą wieś i jeszcze część drogi gminnej. Z budżetu gminy zostanie wyremontowana ul. Zana, a na początku roku ogłosimy przetarg na monitoring miejski. Zrobimy też część kanalizacji deszczowej, między innymi przy garażach za starą oczyszczalnią ścieków oraz uporządkujemy zaplecze ul. Lipowej oraz Pl. Wolności do ul. Partyzantów, między plebanią a teatrem AGT.

— Co gmina robi, by poprawić czystość powietrza, na którą skarżą się mieszkańcy?
— Od wielu lat dofinansowujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ale w tym roku, aby w mieście było czystsze powietrze, podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu do 50 procent kosztów, nie więcej jak 4 tys. zł, do wymiany pieców na piece ekologiczne. Jest już duże zainteresowanie. Ponadto nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło wniosek o środki unijne na budowę nowej kotłowni ekologicznej przy ul. 11 listopada za Kauflandem.

— A jak układa się współpraca gminy z przedsiębiorcami?
— Współpraca jest dobra. Chcę przypomnieć, że mamy dwie specjalne strefy ekonomiczne – suwalską i warmińsko-mazurską. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, która ma dwie takie strefy. W-MSSE powiększy się o tereny przy drodze w kierunku do Giżycka, a to się wiąże z nowymi miejscami pracy, bo jeden z przedsiębiorców planuje bardzo poważną inwestycję. Mamy też Tereny Aktywności Gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy korzystają z ulgi podatkowej od nieruchomości. Na przyszły rok obniżyliśmy też znacząco, bo o około 15 procent, stawki podatku od środków transportowych.

— Co Pan powie tym, którzy twierdzą, że Olecko się nie rozwija, a z miasta wyjeżdżają ludzie młodzi?
— Tym, którzy mówią, że w Olecku jest źle, że gmina się nie rozwija, proponuję przeanalizować niezależny ranking rozwoju gmin i miast opracowany pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ranking bierze pod uwagę 15 wskaźników, m.in.: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych, saldo migracji i liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Według rankingu gmina Olecko jest liderem zrównoważonego rozwoju na tle gmin miejsko-wiejskich naszego województwa. W kraju zajmuje wysokie, 85. miejsce na 611 gmin miejsko-wiejskich. Co ważne, taka tendencja utrzymuje się od lat. Ranking pokazuje też dane na temat atrakcyjności zamieszkania na podstawie wskaźnika, jakim jest migracja. Tu również Olecko zajmuje wysokie 904. miejsce na 2478 i jedno z najwyższych w województwie. Ten wskaźnik dla Olecka wynosi - 0,09, co pokazuje, że praktycznie taka sama ilość osób wybiera nasze miasto jako miejsce zamieszkania, co wyjeżdża. Zdaniem ekspertów jednym z głównych czynników wpływających na sukces społeczno-gospodarczy gmin, w tym również Olecka, jest przemyślana, konsekwentnie prowadzona polityka władz lokalnych, które za główny cel kładą sobie rozwój gminy oraz sprawne zarządzanie.

— Dziękuję za rozmowę.


20.12.2016

Grupy zorganizowane zostawiły w mieście około 5 milionów złotych

Andrzej Kamiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, podsumowuje 2016 rok, który uważa za bardzo dobry. Z oleckiej bazy sportowej korzystało aż 116 klubów z całej Polski. Łącznie odbyły się też 173 imprezy sportowe i kulturalne, w tym wiele bardzo prestiżowych.

— Jak minął 2016 rok dla MOSiR w Olecku?
— Był to kolejny udany rok w naszej działalności. Od stycznia do listopada byliśmy organizatorem lub współorganizatorem aż 173 rozmaitych imprez, głównie sportowych, ale też trzech dużych zgromadzeń religijnych. Prowadzimy wszechstronną działalność, bo nasza hala widowiskowo-sportowa jest wielofunkcyjna. Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy z oleckimi stowarzyszeniami mnóstwo zawodów pływackich, wiele imprez szkolnych - od zawodów powiatowych, poprzez półfinały mistrzostw województwa, aż do finałów wojewódzkich. Odbywały się też różnego rodzaju eventy, jak targi szkół ponadgimnazjalnych, próba bicia rekordu Polski w resuscytacji, zawody dla osób niepełnosprawnych, bo warto podkreślić, że nasz obiekt jest do tego dostosowany i nie ma barier architektonicznych. Nie brakowało dużych imprez kulturalnych z udziałem choćby artystów Opery Lwowskiej oraz Kabaretu Skeczów Męczących.

— Jakie imprezy były największe?
— Trudno wszystkie wymienić, bo było ich naprawdę dużo, na przykład turniej piłki nożnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kilka razy odbywał się Football Festival, na który przyjeżdża kilkanaście drużyn piłkarskich z czterech krajów, finał 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych, gdzie przez tydzień 184 młodych szachistów z całego kraju walczyło o mistrzowskie tytuły. Mieliśmy też I rundę Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach i Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Lega Dance Cup oraz X Olimpiadę Milusińskich, która prawdopodobnie przekształci się w ponadwojewódzką imprezę organizowaną ze Szkolnym Związkiem Sportowym i być może przyjedzie do nas kilka tysięcy dzieci. Natomiast kulminacją tych wszystkich wydarzeń były rozegrane w minionym tygodniu Mistrzostwa Europy Wschodniej w Piłce Siatkowej Kadetek, gdzie grało osiem reprezentacji krajowych. To zwieńczenie naszej rocznej działalności, bo w historii Olecka była to największa impreza międzynarodowa o tak dużej randze. Tak poważną imprezą był organizowany przez 10 lat na naszych kortach turniej tenisa ziemnego WTA.

— Z obiektów sportowych MOSiR korzystają przede wszystkim zorganizowane grupy sportowe. Ile ich było i skąd do nas przyjechały?
— Z naszych obiektów w tym roku korzystało 116 klubów sportowych z Polski i zagranicy, głównie z Litwy, które trenowały aż w 12 dyscyplinach sportowych. To świadczy o wielofunkcyjności naszych obiektów sportowych.

— Czy ilość przyjeżdżających klubów z roku na rok rośnie?
— Tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. Są kluby, które przyjeżdżają do Olecka od przeszło dwudziestu lat, a z hali Lega korzystają te same, ale też pojawiają się ciągle nowe. Mamy już zamówione obiekty na 2018 rok. Nieskromnie powiem, że dorównujemy w wielu wypadkach do Centralnych Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w kraju. To potwierdza nasze hasło promocyjne, że jesteśmy Sportową Stolicą Mazur, a także Europejskim Miastem Sportu. Ważne jest to, że przyjeżdżają do nas osoby z zewnątrz i zostawiają w mieście pieniądze. Natomiast praktycznie za darmo z obiektów korzystają nasze szkoły podstawowe i gimnazja, jak również mnóstwo stowarzyszeń oraz dodatkowo niesamowite możliwości mają stowarzyszenia działające komercyjnie. Mnóstwo osób korzysta z pływalni, sali fitness, ścianki wspinaczkowej, ze squasha, gdzie do niedawna nasi mieszkańcy nie mieli takiej możliwości, a nawet nie wiedzieli o takich konkurencjach. To jest bardzo ważne. W tak małym miasteczku jak Olecko, dzieci i młodzież mają możliwość uprawiania różnorodnych zajęć sportowych: tenisa ziemnego, squasha, lekkoatletyki, piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, koszykówki, tańca, sportów walki, pływania, tenisa stołowego, szachów i aby tylko chciały, bo są ku temu warunki. Mamy dużo ofert dla dorosłych łącznie z gimnastyką w wodzie i gimnastyką w wodzie dla kobiet w ciąży oraz wodne przedszkole. Poza tym mamy też ofertę na ferie zimowe i wakacje w formie półkolonii, które cieszą się coraz większą popularnością. Początkowo robiliśmy je na 20 osób, a teraz organizujemy dwa turnusy dla 140 osób.

— Tak duża ilość sportowców spoza Olecka, to wymierne korzyści finansowe nie tylko dla MOSiR.
— To wszystko ma ogromny wpływ na rozwój miasta i łatwo to policzyć. Przyjeżdża 116 klubów i średnio jedna grupa sportowców liczy 40 osób. Każda z nich nocuje 10 – 12 dni, to razem daje około 5 milionów złotych rocznie. Tyle pieniędzy zostaje w mieście, nie w samej Ledze, ale zarabia też handel, gastronomia i hotelarze. Oczywiście są też koszty, ale nie można wszystkiego przeliczać na pieniądze, bo są przede wszystkim wielkie korzyści niematerialne. Można by się też zastanowić, co by było gdybyśmy nie mieli takich obiektów sportowych? Kto by do nas przyjeżdżał, bo jednak nie możemy konkurować z popularnymi ośrodkami turystycznymi. Szkoda tylko, że nie ma już Wszechnicy, bo wtedy jeszcze bardziej to by się kręciło, ale od stycznia do Olecka zacznie przyjeżdżać po 100 osób na 3-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne, które będzie prowadził jeden z oleckich hoteli. Te osoby również będą korzystały z naszych obiektów sportowych, głównie z pływalni.

— Jakie ma Pan plany inwestycyjne na 2017 rok?
— Przede wszystkim planujemy modernizację boiska piłkarskiego w Lesku, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, bo brakuje nam takich obiektów. Z konieczności niektóre grupy już w okresie letnim trenują w Wieliczkach i Kowalach Oleckich. Myślimy też o klimatyzacji pomieszczeń w sali fitness i w siłowni, co poprawi standard obiektu.

— Dziękuję za rozmowę.

20.12.2016

Czy czeka nas rewolucja w gminnej oświacie?

Niedawno rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-klasową szkołę podstawową. Podobno reforma jest tak zaplanowana, żeby jej skutki były jak najmniej bolesne, m.in. poprzez zadbanie o miejsca pracy nauczycieli. Jak widzi to burmistrz Olecka Wacław Olszewski?

Reforma oświaty stała się faktem i do samorządów należy ją wdrożyć w życie.
— Dołożymy wszelkich starań, aby łagodnie wprowadzić jej założenia, poprawić warunki edukacji uczniów, aby żadna ze stron - uczniowie, rodzice i nauczyciele dotkliwie nie odczuli wprowadzanych zmian — zapewnia burmistrz Wacław Olszewski. — Rewolucji nie przewidujemy. Budynki gminnej bazy oświatowej zostaną wykorzystane. Nie zakładamy zamykania szkół ani tym bardziej budowy nowych. Liczba dzieci, uczniów w naszej gminie utrzymuje się na chwilę obecną na stabilnym poziomie. Dołożymy też wszelkich starań, aby sprawnie rozlokować kadrę pedagogiczną w okresie wdrażania nowej struktury szkół. Jedyne zmiany w zatrudnieniu, jakie ewentualnie zajdą, jeśli będą konieczne, to te, które są uzależnione właśnie od liczby dzieci w szkole. Myślę, że w pierwszym okresie nie powinno być zwolnień. Najgorszy moment nadejdzie za dwa lata, gdy do szkół średnich pójdą jednocześnie dwa roczniki, czyli uczniowie, którzy ukończą ósmą klasę oraz uczniowie obecnej klasy pierwszej gimnazjum.
Gmina już rozpoczęła przygotowania do zmian struktury szkolnej od 1 września 2017 roku. Według planu, wszystkie dotychczasowe szkoły 6-letnie, których jest sześć, będą przekształcone w szkoły 8-letnie. Pięć gminnych gimnazjów, które będą stopniowo wygaszane, przekształcą się w szkoły podstawowe, będą włączone do innych szkół lub bezkolizyjnie przestaną istnieć w zespołach szkół, jak w Judzikach, Babkach Oleckich i na osiedlu Siejnik.
— Na pewno budynki gminnej bazy oświatowej zostaną wykorzystane — zapewnia burmistrz. — Myślimy też o zapewnieniu edukacji dla większej liczby 3-4 latków. Od stycznia 2017 roku rodzice dzieci 6-letnich korzystających z wychowania przedszkolnego nie będą ponosili opłat w przedszkolu prowadzonym przez gminę, bo po zmianie prawa gmina otrzyma na to subwencję oświatową.
Koncepcja zmian w oświacie jest przygotowywana na podstawie liczby uczniów i liczby dzieci urodzonych w latach 2011 – 2016 i zameldowanych na terenie gminy oraz oczywiście zgodnie z przyjętymi ustawami. Poznają ją nauczyciele, rodzice, radni i inni zainteresowani mieszkańcy za pomocą strony internetowej, tablicy ogłoszeń czy lokalnych mediów. Po pozytywnej opinii kuratora oświaty zostanie ona przedłożona do zaopiniowania nauczycielskim organizacjom związkowym.
— Potem Rada Miejska będzie musiała do 31 marca 2017 roku podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół oraz granic ich nowych obwodów — informuje Wacław Olszewski. — Myślę, że w tej kwestii będzie to w miarę lekkie „lądowanie”, ale na pewno zamieszania będzie dosyć dużo. Zmiana obwodów szkolnych będzie najtrudniejsza, szczególnie dla nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 2 w miejsce obecnego gimnazjum, bo część dzieci z „Jedynki” i „Trójki” trzeba będzie przenieść do nowej „Dwójki”, ale tego nie unikniemy. Trzeba też będzie odpowiednio rozlokować nauczycieli, aby nie stracili pracy. Będziemy ściśle współpracować ze szkołami średnimi, aby w razie czego, a szczególnie za dwa lata, mogli w nich pracować, jeśli będzie taka potrzeba.
Warto wspomnieć, że w szkołach gminnych oprócz bieżącego utrzymania szkół, wciąż są poszukiwane zewnętrzne środki finansowe. Cztery projekty gminne znalazły się na liście rankingowej przyjętej przez zarząd województwa.
— Otrzymamy duże pieniądze, bo łącznie na 1,5 mln zł, na podniesienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów — mówi burmistrz. — W ich ramach 222 uczniów weźmie udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, w tym z eksperymentu, robotyki i edukacji medialnej. Do szkół zakupimy 84 laptopy i komputery, sprzęt audiowizualny, drukarki 3D i inne bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne. Kilkudziesięciu nauczycieli podwyższy kompetencje zawodowe, co znacząco podwyższy jakość oferty edukacyjnej w gminnych placówkach.

20.12.2016

Rok 2016 obfitował w wiele wydarzeń artystycznych

Kończący się 2016 rok obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, które dla mieszkańców Olecka i turystów przygotował Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”. O najciekawszych z nich, ale też o tych mniej spektakularnych, opowiada dyrektor ROK Radosław Skrodzki.

— Czy zapotrzebowanie olecczan na kulturę, zarówno tę bardzo popularną, jak i też wyższą, jest duże?
— Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat widać, że wielu mieszkańców naszego miasta chce korzystać z kultury i chętnie uczestniczy w tym, co oferujemy. Jest mnóstwo osób, które są stałymi bywalcami wszystkich organizowanych przez nas imprez, ale też widać nowe twarze, a szczególnie wielu młodych ludzi, co szczególnie mnie cieszy. Nasza oferta jest na tyle bogata, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mam na myśli nie tylko imprezy jednorazowe, cykliczne, ale również prowadzone przez nas grupy zainteresowań. Ważne jest też to, że olecka publiczność chce oglądać to, co jej proponujemy, a przy tym nie zamykamy się w jakimś wąskim kierunku, tylko staramy się dotrzeć do każdego mieszkańca. Oczywiście nie wszystkich da się zadowolić, ale oferta jest potężna – od Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal po Iwana Komarenkę.

— W jakich zajęciach artystycznych mogą uczestniczyć olecczanie?
— Mieszkańcy widzą najczęściej to, co jest najbardziej spektakularne w naszych działaniach na zewnątrz. Jednak ośrodek kultury cały czas tętni życiem. Gdyby spojrzeć w nasz terminarz, to wręcz nie mamy wolnych miejsc, bo tyle się dzieje w budynku. Funkcjonuje wiele grup zainteresowań, które może na co dzień nie są tak bardzo widoczne, ale zapewniam, że działają. Dzieci i młodzież, ale też całkiem dorośli olecczanie mogą realizować swoje pasje na zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych czy tanecznych. Nowością w naszej działalności jest młoda grupa mażoretek, która od roku dzielnie ćwiczy i mam nadzieję, że przy naszej wspaniałej Miejskiej Orkiestrze Dętej za jakiś czas się zaprezentuje. Na wszystkich tych zajęciach frekwencja jest duża, a ich uczestnicy odnoszą sukcesy w rozmaitych konkursach i wracają z nich z nagrodami. Nie mogę też wspomnieć o seniorach i zespole Oleckie Echo, który chyba przeżywa swoje apogeum twórcze, bo jest rozchwytywany i jeździ na wszystkie ważniejsze imprezy w okolicy. Występuje też często w Olecku i to zawsze przy pełnej sali.

— Wydaje się też, że kino "Mazur" ma swoje gorsze lata za sobą i ma coraz więcej sympatyków X muzy.
— Dzięki temu, że całkiem nie tak dawno zmodernizowaliśmy nasze kino poprzez jego cyfryzację, widzowie mogą oglądać filmy w jakości HD i również 3D. Wcześniej mogliśmy korzystać wyłącznie z taśm analogowych, co wiązało się z długim czasem oczekiwania na premiery filmowe. Teraz film, który ma swoją premierę na przykład w Warszawie, już po kilku dniach jest wyświetlany w Olecku. Może kino nie jest jeszcze idealne, ale nie ma się czego wstydzić. Podwyższyliśmy standardy, nie tylko w warstwie wizualnej, ale i dźwiękowej.

— Rozmawiając o działalności ROK-u nie sposób nie wspomnieć o Przystanku Olecko.
— Przystanek Olecko jest naszą sztandarową letnią imprezą, która ma swoich wiernych fanów. Niektórzy chcieliby powrotu do korzeni, czyli do atmosfery pierwszych Przystanków, ale czasy się zmieniły i na to nie ma szans. Ten temat zresztą powraca każdego roku, ale ciężko odkrywać coś, co już dawno zostało odkryte. 23 lata temu Przystanek był absolutnie nowatorski i pierwszy, ale teraz każde najmniejsze miasteczko ma swoje dni miasta, a Przystanek jest w pewnym sensie czymś takim. Wiele zależy od pieniędzy, ale generalnie to, czego potrzebują ludzie, staramy się zaprezentować. Regułą, którą się kieruję, jest to, że zawsze chcę pokazać kogoś obiecującego, nowego, kto jest u progu swojej sławy i ma do zaprezentowania coś interesującego. Pamiętam również o młodzieży, stąd były zapraszane m.in. zespoły Grubson czy Kaliber 44 oraz takie, które lubią wszyscy, jakiś popularny wykonawca znany z radia i telewizji gwarantujący nam pewien sukces komercyjny. Może nie mamy stuprocentowej propozycji dla dzieci, ale jest dla nich mnóstwo innych form, jak choćby Sztama Dzieciom, Gratka dla Nastolatka, Przegląd Piosenki Dziecięcej i wiele innych.

— Młodzież czasami jednak narzeka na brak koncertów.
— Od dwóch lat odpowiedzią na oczekiwania młodzieży jest Festiwal Lega Fest na Skoczni, którego jesteśmy współorganizatorem. Chcemy tę imprezę rozwijać wspólnie z młodzieżą, bo Skocznia jest miejscem, które warto wykorzystać latem. Propozycję ośrodka kultury chcemy też poszerzyć o muzykę może bardziej alternatywną, niszową, bo wiadomo, że wszyscy lubimy najbardziej to, co znamy, stare dobre piosenki, ale młodzież niekoniecznie. Mam też pomysł na aktywny festiwal, który mógłby się nazywać Active Olecko Festiwal, wykorzystujący potencjał naszego miasta, łącznie z infrastrukturą sportową. Byłby połączony z działaniami rekreacyjnymi i sportowymi, a wieczorem odbywałby się koncerty, głównie pod kątem gustów młodych ludzi.

— ROK to również biblioteka, Punkt Informacji Turystycznej i Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
— Nasza biblioteka podejmuje mnóstwo inicjatyw. Nie jest to tylko miejsce, w którym możemy wypożyczyć książkę, ale są spotkania z ciekawymi osobami, twórcami, w tym również lokalnymi oraz zajęcia dla dzieci. Z kolei w galerii staramy się pokazywać różną twórczość. Mieliśmy wystawy prac od Pabla Picassa do Rafała Olbińskiego, a także prezentowaliśmy oleckich artystów. Natomiast działalność PIT jest bardzo istotna i szczególnie widoczna w sezonie turystycznym. Wszystkie działania ROK są możliwe dzięki świetnej załodze. To absolutnie wspaniali ludzie, którzy wierzą w to, co robią, mają doświadczenie, choć w większości to bardzo młodzi ludzie. Na wszystkich mogę polegać, bo znają się na swojej pracy i zawsze czuję ogromne wsparcie z ich strony.

— A co z planami dotyczącymi remontu sali teatru AGT przy ul. Partyzantów?
— Wspólnie z burmistrzem mocno staramy się o pozyskanie funduszy zewnętrznych na jej remont. Projekt już jest gotowy i to bardzo ciekawy, ale na jego realizację potrzebne są poważne pieniądze, bo wraz z rewitalizacją terenu za ośrodkiem kultury aż 7 milionów złotych. Może w najbliższym czasie uda się nam otrzymać na ten cel dofinansowanie z programu Polska – Rosja.

— Czy na przyszły rok szykuje Pan jakąś niespodziankę kulturalną dla olecczan?
— W 2017 roku czeka nas 20-lecie Mazurskich Spotkań z Folklorem i chcielibyśmy to w jakiś sposób zaakcentować. Trwają już poważne rozmowy w sprawie koncertu „Krakowiacy i Górale”, gdzie wszystkim mieszkańcom zaprezentowałaby się nasza krajowa perła, czyli zespół „Mazowsze”. Wszystko wskazuje, że do tego koncertu dojdzie15 lipca.

— Dziękuję za rozmowę.

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben