Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

Oświata

Szanowni Państwo,

od szesnastu lat pełnię funkcję Burmistrza Olecka. Przez te wszystkie lata, dzięki pracy zespołowej udało się wiele osiągnąć. Z pomocą profesjonalnej kadry oraz ścisłej współpracy z radnymi zrealizowaliśmy szereg projektów, dzięki którym Olecko staje się miastem nowoczesnym i przyjaznym- mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom.
To dzięki współpracy i wytężonej pracy wielu ludzi, Olecko jest zadbanym, bezpiecznym i ciągle rozwijającym się miastem. To moja, a mam nadzieję, że i nasza Mała Ojczyzna. Miejsce, w którym chcemy żyć, uczyć się i pracować.
Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych i innych przedsięwzięć. Pozyskaliśmy na nie pieniądze zewnętrzne, z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa i wielu innych źródeł. Dzięki pozyskaniu znaczących środków wdrażamy projekty edukacyjne i kulturalne, doposażamy szkoły i obiekty sportowe.
Każda nasza decyzja, każde działanie, poprzedzone są analizą potrzeb społecznych i odpowiedzią na nie.
Przed nami jeszcze sporo wyzwań i problemów do rozwiązania. Mam nadzieję, że rozwiążemy je wspólnie.
Prezentuję Państwu kilka najważniejszych inwestycji z ostatnich szesnastu lat, które zmieniły oblicze naszego miasta.

1. Zbudowaliśmy szkołę na Osiedlu Siejnik wraz z salą gimnastyczną i boiskami.
2. Zmodernizowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 3, wybudowaliśmy  salę gimnastyczną i boisko.
3. Wykonaliśmy kapitalny remont Szkoły Podstawowej Nr 1, zbudowaliśmy „Orlika”, parkingi i plac szkolny.
4. Wyremontowaliśmy  Gimnazjum Nr 2 z placem szkolnym.
5. Przebudowaliśmy Szkołę Podstawową w Gąskach, wybudowaliśmy  salę gimnastyczną oraz zagospodarowaliśmy  tereny przyszkolne.
6. Wyremontowaliśmy Gimnazjum w Kijewie, Zespół Szkół w Babkach Oleckich i Judzikach.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Zlikwidowaliśmy wysypisko śmieci w Olecku i wspólnie z 11 gminami zbudowaliśmy  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.
2. Kończymy wodociągowanie gminy, skanalizowaliśmy  całe miasto i znaczną część terenów wiejskich.
3. Zbudowaliśmy  stację uzdatniania wody, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków  i wieżę ciśnień.
4. Zbudowaliśmy 4 nowe bloki mieszkalne, mieszkania socjalne oraz wyremontowaliśmy wiele mieszkań komunalnych.
5. Przebudowaliśmy  kanalizację deszczową w mieście oraz wykonaliśmy nowe separatory.
6. Zbudowaliśmy w znacznej części miasta nowe, energooszczędne oświetlenie.
7. Wykonaliśmy lub zmodernizowaliśmy tereny zielone : park w centrum miasta, stawy przy ul. Orzeszkowej, skwer przy ul. Kolejowej, park przy dworcu, park na starej targowicy, park przy ul. Letniej oraz Parku Sportu i Rekreacji.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Budynki użyteczności publicznej

1. Przebudowaliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy.
2. Przebudowaliśmy budynek przy ul. Kopernika na Warsztat Terapii Zajęciowej i Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną.
3. Przebudowaliśmy budynek Regionalnego Ośrodka Kultury.
4. Zmodernizowaliśmy  budynek z 1818 r. w parku.
5. Wykonaliśmy renowację budynków urzędu miejskiego.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Infrastruktura drogowa

Przebudowaliśmy ulice gminne: Leśną, Spacerową, Sportową, Tunelową, na Osiedlu Siejnik i Lesk, Letnią wraz z parkingami, Andrzeja Legusa, Janusza Pawłowskiego, Rzeźnicką, Kasprowicza, Cisową, wiadukt w Lesku, wąskotorówkę od „Złotówki” do Wiewiórczej Ścieżki, plac na Placu Wolności, „Podkowę” na Siejniku, drogę Ślepie – Zajdy.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

 Infrastruktura sportowa i turystyczna

1. Zbudowaliśmy  3 nowe korty tenisowe, boiska do piłki plażowej, stadion ze sztuczną murawą  oraz stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, halę Lega wraz z pływalnią i całą infrastrukturą, skate park, siłownię terenową.
2. Wykonaliśmy Wiewiórczą Ścieżkę wraz z plażą miejską i budynkami.
3. Wykonaliśmy renowację półrotundy oraz zmodernizowaliśmy  przyległy plac.
4. Wykonaliśmy obozowisko – pole namiotowe.
5. Zmodernizowaliśmy i doposażyliśmy Centrum Informacji Turystycznej.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Wspólnie z powiatem oleckim
1. Dokończyliśmy budowę szpitala w Olecku.
2. Przebudowaliśmy ulice miejskie: Grunwaldzką, Aleje Lipowe, Kościuszki, targową, Mazurską, Zamkową, Cisową, Warmińską, Młynową, Sembrzyckiego, Czerwonego Krzyża, Gdańską, Wiejską, Nocznickiego, Plac Wolności
oraz drogi  w terenie: Olecko – Świętajno, Plewki – Borawskie, Zajdy – Zabielno – Dudki, Kukowo – Zatyki – Kijewo, Szczecinki – Raczki Wielkie - Krupin.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

 Dzięki naszym staraniom zbudowano:

- obwodnicę Olecka,
- tunel – przejście dla pieszych w kierunku Osiedla Siejnik,
- ul. Gołdapską, Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa, Szosę do Ełku,
- nowy budynek sądu na Osiedlu Siejnik (starania o jego lokakizacje w Olecku zakończyły się sukcesem  w 2014 roku),
- kompleksowo przebudowano sieci energetyczne miasta,
- rozbudowano sieć gazową do przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Działania na terenach wiejskich:
- nowe i wyremontowane świetlice wiejskie,
- dobrze wyposażone w sprzęt OSP oraz piękne remizy strażackie,
- boiska i place zabaw,
- ciągle przebudowywane drogi wiejskie.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben