Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna

2017.03.29 - Oświadczenie Wacława Olszewskiego

Szanowni Państwo,

zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego tracę mandat burmistrza za naruszenie zakazu łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zarządzaniem taką działalnością. Mówiąc wprost zostałem ukarany za łączenie funkcji burmistrza i prezesa Zarządu Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku, które prowadziło działalność gospodarczą.

Kandydując na stanowisko burmistrza byłem przekonany, że działam zgodnie z obowiązującym  prawem. Dysponowałem zaświadczeniami z Okręgowej Rady Łowieckiej, która potwierdzała, że według prawa łowieckiego żadne koło na terenie okręgu suwalskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. Centralne Biuro Antykorupcyjne pierwszy raz  badało tę sprawę  w marcu 2014 roku. Złożyłem wyjaśnienia i sprawa została zakończona  na tym etapie. Gdyby CBA wówczas stwierdziło, że dochodzi do naruszenia prawa, to przed wyborami samorządowymi zrezygnowałbym z funkcji prezesa.  Działanie CBA utwierdziło mnie na stanowisku, że działam zgodnie z prawem. Okazało się, że zostałem wprowadzony w błąd.

Szanowni Państwo,

przede mną  i przed Oleckiem czas zmian.  Do czasu wyboru burmistrza gminą zarządzać będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Serdecznie dziękuję  za głosy poparcia podczas wyborów samorządowych, okazywaną sympatię  a także za konstruktywną krytykę, dzięki której mogłem lepiej pracować na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.

Jestem dumny z tego, że przez  ostatnich 18 lat byłem Burmistrzem Olecka. Serdecznie dziękuję za okazywany mi przez te lata mandat zaufania.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Burmistrz Olecka

                                                                       Wacław Olszewski


 

O sobie…

   Urodziłem się 2 kwietnia 1958 roku w Kamionce Poprzecznej. Tam mieszkałem i wychowywałem się wraz z bratem, Leszkiem do ukończenia szkoły podstawowej. Następnie ukończyłem Technikum Mechaniczne w Suwałkach a po zdaniu matury i egzaminów wstępnych, studiowałem na wydziale ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1 lipca 1982 roku obroniłem pracę magisterską. Swoje dalsze losy związałem z Oleckiem.

   Od września 1982 r. rozpocząłem pracę jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Olecku. Po trzech latach zostałem zastępcą dyrektora a od 1990 roku dyrektorem tej szkoły. W 1994 r. po raz pierwszy wystartowałem w wyborach samorządowych, zostałem radnym Rady Miejskiej w Olecku i jej wiceprzewodniczącym a od 4 lipca 1994 r. przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego. Od 1998 r. pełniłem funkcję Burmistrza Olecka. W międzyczasie ukończyłem studia podyplomowe w zakresie współpracy transgranicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń.


   Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trzech córek. Lubię uprawić sport, czytać literaturę piękną. Pasjonuję się historią oraz łowiectwem.

   Pełnię społecznie wiele funkcji m.in. w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”, Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Wacław Olszewski

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben