Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna

Wyniki wyborów Komitetu Wyborczego Wyborców Mała Ojczyzna Olecko.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Olecko

   Pragnę serdecznie podziękować Wam za udział w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 
   Dziękuję wszystkim osobom, które zaufały mi po raz kolejny, jak i tym, które po raz pierwszy oddały na mnie swój głos.
   Ze swojej strony zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby nadchodząca kadencja zapisała się w historii naszego miasta jako kadencja pracy zespołowej, w której uda się zrealizować szereg kolejnych inwestycji, poprawiających jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Z wyrazami szacunku
Wacław Olszewski

Wyniki wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Komitetu Wyborczego Wyborców Mała Ojczyzna Olecko.

W Olecku burmistrzem został wybrany kandydat naszego komitet Wacław Olszewski.

Wacław Olszewski -  Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski

Do 21 osobowej Rady Miejskiej wybrano dziewięciu radnych KWW Mała Ojczyzna Olecko:

Wojciech Rejterada - Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Fidler - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak  

...

28 listopada 2017 r. Karol Sobczak  rezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku.
Na sesji Rady Miejskiej w Olecku 24 listopada 2017 r. Karol Sobczak ogłosił, że występuje z Klubu Radnych "Mała Ojczyzna Olecko".
Leszek Stanisław Olszewski - Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa

Robert Smyk
Marian Prusko
Henryk Markowski
Ferdynand Grodzicki
Wiesław Zalewski

Do 15 osobowej Rady Powiatu wybrano pięciu radnych KWW Mała Ojczyzna Olecko: Wacław Olszewski, Wacław Sapieha, Kazimierz Iwanowski, Tomasz Kosobudzki, Zofia Bordzio.
W związku z tym, że burmistrzem Olecka został wybrany Wacław Olszewski jego miejsce w Radzie Powiatu zajmie Sławomir Szerel.

Sławomir Szerel Sławomir Szerel
Wacław Sapieha - Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha
Kazimierz Iwanowski - Wicestarosta  Olecki Kazimierz Iwanowski
Tomasz Kosobudzki Tomasz Kosobudzki
Zofia Bordzio Zofia Bordzio

 

Komunikat z wyborów samorządowych

24.11.2014

W Olecku burmistrzem został wybrany kandydat naszego komitet Wacław Olszewski. Do 21 osobowej Rady Miejskiej wybrano dziewięciu radnych KWW Mała Ojczyzna Olecko. Do 15 osobowej Rady Powiatu wybrano pięciu radnych KWW Mała Ojczyzna Olecko

16.11.2014 r.

Wybory samorządowe

6.10.2014

Zostały zarejestrowane listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko.

29.08.2014

Utworzono komitet wyborczy wyborców pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko 2014

Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej w Olecku i Rady Powiatu Oleckiego w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

1. Krzysztof Fidler

Pracuje jako kierownik administracyjno-techniczny w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, przede wszystkim o charakterze masowym. Jego hobby – realizacja dźwięku – po części wiąże się z pracą. W wolnym czasie wędkuje i zajmuje się fotografią. Za priorytetowe uważa działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście.

 

 

2. Jarosław Kowalewski

Pracuje ponad 20 lat w Lasach Państwowych, obecnie pełni funkcję zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Olecko. Jest doktorem nauk leśnych. Leśnictwo jest w jego rodzinie zarówno tradycją jak i pasją. Interesuje się ponadto łowiectwem, pełni funkcję prezesa Koła Łowieckiego „Dzik” w Olecku. Uważa, że w działalności na rzecz ochrony środowiska należy zająć się między innymi likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci, popierać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizować drogi gminne i powiatowe.

 

 

 

3. Karol Sobczak

Ukończył studia doktoranckie w zakresie organizacji i zarządzania w przemyśle w Międzynarodowym Instytucie ORGMASZ w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Grał w zespołach I i II ligi, a ponieważ wciąż fascynuje go sport. Obecnie trenuje piłkarski zespół seniorów „Unia” Olecko. Jest trenerem I klasy w piłce nożnej. Angażuje się we wspieranie rozwoju kultury fizycznej w regionie. Pasjonuje się filmem, historią i sportem. Przez ostatnie dwie kadencje pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 4. Leszek Stypułkowski

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Z Oleckiem związany jest od 30 lat, gdzie pracuje jako lekarz stomatolog. Wcześniej był radnym miejskim i powiatowym. Jest pasjonatem sportu, głównie piłki siatkowej. Lubi muzykę i dobrą książkę.

 5. Marek Gałązka

Animator kultury, reżyser teatralny, autor i wykonawca piosenek. Od 1978 r. związany z olecką kulturą. Twórca i współtwórca projektów: Przystanek Olecko, Spotkania ze Sztuką Alternatywną „Sztama” oraz wielu innych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”. Laureat wielu nagród w dziedzinie kultury. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń regionalnych i państwowych. Był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” oraz radnym miejskim dwóch kadencji. W swoim programie stawia na młodych ludzi, ich potencjał i energię. Jest za utworzeniem lokalnego radia i telewizji oraz wspieraniem organizacji pozarządowych.

 6. Leszek Stanisław Olszewski

Od 1978 roku pracuje w Olecku jako nauczyciel matematyki, początkowo w Zespole Szkół Rolniczych, później jako dyrektor w Szkole Podstawowej Nr 1, a od 1988 roku związany jest z oleckim liceum, w którym od 1997 roku pełni funkcję dyrektora. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy dydaktycznej, bliskie są mu problemy oleckiej oświaty. Pasjonuje go sport i turystyka. Jest wieloletnim radnym miejskim. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.

 7. Kazimierz Edward Toczyłowski

Jest nauczycielem emerytem, za swoją pracę otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Były wieloletni prezes ZNP oraz członek Zarządu Głównego ZNP. Przez wiele kadencji był radnym miejskim, gdzie przez dwie kadencje pełnił między innymi funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Pasjonuje się szachami oraz praca na działce.

8. Jan Grzyb

Wiek 53 lata, żonaty, dwoje dzieci. Doktorant nauk społecznych. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Jest ekspertem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu nauczycieli, specjalistą zarządzania kryzysowego i bhp. Od 2002 r. jest radnym Rady Miejskiej w Olecku, a obecnie jej wiceprzewodniczącym. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Jako radny wspiera finansowo akcje charytatywne, zawody sportowe, stypendia dla utalentowanych dzieci oraz parafię. W swoim okręgu wyborczym doprowadził do wyremontowania ulic: Grunwaldzkiej, Alei Lipowych, Młynowej, Cisowej, Zamkowej i Placu Zamkowego. Zamierza kontynuować działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, wspierania opieki zdrowotnej, podwyższania poziomu edukacji oraz bezpieczeństwa.

9. Robert Smyk

Jest nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku. Prowadzi jako trener sekcję boksu. Jest pasjonatem muzyki, sportu i motoryzacji. Jako radny będzie wspierać działania na rzecz rozwoju sportu masowego dzieci i młodzieży.

10. Mariusz Miłun

Posiada wyższe wykształcenie chemiczne i pracuje jako inżynier procesowy w firmie Delphia Yachts. Od dwóch kadencji jest radnym Rady Miejskiej i pełni funkcję przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. Lubi sport i podróże oraz spędzać wolny czas ze szczęśliwą rodziną. Jako radny chce stwarzać ulgi i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw i lokalnego biznesu.

11. Marian Prusko

Jest właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Transportowego w Olecku. Pasjonują go książki oraz filmy przyrodnicze i historyczne. Główny akcent w działalności samorządowej kładzie na modernizację infrastruktury drogowej. Wychował wraz z żoną dwoje dzieci. Wieloletni radny Rady Miejskiej. Pasjonat łowiectwa i ochrony przyrody.

12. Ireneusz Gołembiewski

Emeryt pożarnictwa. Jako radny chce zająć się głównie bezpieczeństwem w mieście, problemami ludzi starszych oraz działać na rzecz rozwoju terenów zielonych w mieście. Jest pasjonatem pracy na działce oraz lubi jeździć rowerem. Będzie dążył do utworzenia ścieżek rowerowych.

13. Henryk Markowski

Jest emerytowanym technikiem budowlanym. Przepracował w gospodarce komunalnej ponad 30 lat. W przeszłości odznaczony wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi. Jest pasjonatem wędkarstwa, sportu i pracy na działce. Jako radny chce zająć się estetyką miasta oraz utworzeniem specjalnych łowisk jeziorowych na terenie gminy Olecko.

14. Wojciech Rejterada

Jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku. Jednocześnie jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce trenerem karate kyokushin. Posiada wielu wychowanków którzy osiągnęli znakomite wyniki nie tylko w skali krajowej, ale europejskiej i światowej. Pragnie w dalszym ciągu zachęcać młodzież do uprawiania nie tylko sportu wyczynowego, ale również masowego. Będzie kładł duży nacisk na dalszą rozbudowę obiektów sportowych, w tym obiektów sportów zimowych. Z jego inicjatywy powstał nowy chodnik i parking na Osiedlu Lesk. W przyszłości będzie dążył do wyremontowania drogi dojazdowej z chodnikiem do osiedla.

15. Krzysztof Konewko

Magister matematyki. Pracuje jako analityk w Delphia Yachts w Olecku. W wolnych chwilach prowadzi sekcję szachową MLKS Czarni Olecko. Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego. Sędzia szachowy. Jego zawodnicy zajmują czołowe miejsca na szczeblu województwa. Jako radny będzie kładł nacisk na rozbudowę infrastruktury sportowej, placów zabaw dla dzieci oraz terenów zielonych. Jego hobby to szachy i gry umysłowe.

16. Marek Makarewicz

Jest pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku. Lubi pracować społecznie, szczególnie bliskie są mu sprawy rodziny i ludzi starszych. Będzie dążyć do zwiększenia terenów zielonych i miejsc wypoczynkowych w mieście, a szczególnie na Osiedlu Siejnik i Lesk. Interesuje się turystyką i grzybobraniem.

17. Ferdynand Grodzicki

Z wykształcenia jest ekologiem, pracuje jako sekretarz w Zespole Szkół w Judzikach. Opiekuje się młodzieżową drużyna pożarniczą i należy do OSP w Lenartach. Bliskie są mu problemy ludzi z regionu – działalność społeczną chciałby koncentrować na poprawę sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców. Interesuje się ponadto sportem i turystyką.

 

18. Marek Chlebus

Jest rolnikiem z wyższym wykształceniem. Interesuje się rolnictwem, a przede wszystkim produkcją mleka. Popiera działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi poprzez modernizację dróg, budowę wodociągów i przydomowych oczyszczalni ścieków. Od 16 lat jest radnym Rady Miejskiej. Wraz z żoną wychowuje pięcioro dzieci.

19. Monika Jankowska

Mężatka, troje dzieci. Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem resocjalizacji. Pracuje w Domu Dziecka w Olecku. Jest również społecznym kuratorem sądowym. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodziną. Interesuje się problematyką rodzinną i pracą socjalną na terenach wiejskich. Jej hobby to książka i ogród.

20. Iwona Grabek

Posiada wykształcenie wyższe i pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Gąskach. Jest autorką i realizatorką licznych projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, kierowanych do społeczności lokalnej. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Ku Słońcu”. Działa społecznie na rzecz rozwoju dzieci. Opiekuje się świetlicą wiejska w Kukowie. Lubi książki historyczno-przygodowe oraz zajmować się ogrodem.

21. Wiesław Zalewski

Od ponad 28 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Gąskach. Aktywnie działa w sporcie i pożarnictwie – należy do OSP w Gąskach. W działalności społecznej koncentruje się na wspieraniu rozwoju terenów wiejskich, promocji agroturystyki i eksponowaniu naturalnego piękna okolicy. Jest realizatorem licznych projektów unijnych. Jest radnym Rady Miejskiej. Lubi sport i pracę z dziećmi. Wdraża wiele pomysłów poprawiających estetykę okolicznych miejscowości. Dzięki jego inicjatywie zwodociągowano Babki Gąseckie, Świdry, Zajdy i Zabielne, wybudowano boisko w Gąskach i prowadzona jest budowa drogi w Babkach Gąseckich.

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Oleckiego w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

  Zofia Bordzio

1. Zofia Bordzio

Jako dyrektor Zespołu Szkół w Sokółkach, a także wieloletnia nauczycielka kształcenia zintegrowanego zabiega o pozyskiwanie funduszy na cele oświatowe. Czas spędzany poza szkołą poświęca przede wszystkim na kontakt z przyrodą – na zbieranie grzybów w czasie leśnych spacerów, pracę na działce. Interesuje się ponadto kulinariami, wśród których pieczenie ciast stanowi czynność ulubioną. Radna powiatowa w latach 2010-2014. 

 Mariusz Luberecki

2. Mariusz Luberecki

Jest nauczycielem w Zespole Szkół w Sokółkach i Szkole Podstawowej w Cichym. Znany w środowisku jako działacz społeczny. Jest radnym Rady Gminy Świętajno, przewodniczącym Komisji Budżetowej oraz sołtysem Jurek. Ponadto prowadzi gospodarstwo rolne i jest szczęśliwym ojcem pięciorga dzieci. 

 Jan Jakimowicz

3. Jan Jakimowicz

Przez całe swoje zawodowe życie pełnił wiele funkcji kierowniczych w poszczególnych zakładach pracy. Przez trzy kadencje był wójtem Gminy Wieliczki. Za swoją wieloletnią pracę otrzymał nagrody i odznaczenia państwowe. W wolnych chwilach lubi zajmować się działką oraz grzybobraniem.

 Krystyna Wawrzyn

4. Krystyna Wawrzyn

Jest cenioną nauczycielką w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej jako Przewodnicząca Rady Gminy Świętajno i była radna Rady Powiatu. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Bliskie są jej problemy mieszkańców wsi. W wolnych chwilach lubi jazdę na rowerze oraz wędkowanie. 

 Tomasz Kosobudzki

5. Tomasz Kosobudzki

Lat 30, żonaty, dwoje dzieci. W Kowalach Oleckich mieszka od 24 lat. Magister politologii. Jest pracownikiem samorządowym z wieloletnim doświadczeniem – radny Gminy Kowale Oleckie V kadencji (2006-2010), a od 4 lat pracownikiem Urzędu gminy w Kowalach Oleckich, co niewątpliwie będzie wielkim atutem w pracy radnego Rady Powiatu. Wiele energii i pracy poświęca dla dobra naszej Małej Ojczyzny Kowale Oleckie. Poprzez wieloletnią pracę oraz zaangażowanie, zna realia działalności samorządowej i problemy tego regionu.

 Joanna Domelewska

6. Joanna Domelewska

Posiada wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie prawa i administracji. Jest pracownikiem samorządowym. W wolnym czasie lubi uprawiać sport, zwłaszcza bieganie.

 Józef Wasilewski

7. Józef Wasilewski

Emerytowany inżynier pożarnictwa, były komendant powiatowy PSP w Olecku. Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jest znanym społecznikiem i pełni funkcję prezesa MLKS Czarni Olecko. Jego hobby to piłka nożna, ogrodnictwo i zbieranie grzybów.

 Zbigniew Sułek

8. Zbigniew Sułek

Wiek 42 lata, wraz z żoną wychowuje troje dzieci. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Prowadzi duże gospodarstwo rolne w Dunajku. Jego pasja to łowiectwo, sport i turystyka.

 Franciszka Jegierska

9. Franciszka Jegierska

Jest emerytowaną księgową. Wolny czas lubi spędzać w kuchni, sporządzając wyśmienite potrawy. Jest osobą energiczną, z pomysłami, a swoją działalnością społeczną chce wspierać ludzi starszych. Jej hobby to dobry film i książka.

 Tadeusz Brodowski

10. Tadeusz Brodowski

Wieloletni prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Kowalach Oleckich. Posiada duże doświadczenie samorządowe pełniąc przez wiele lat funkcję radnego Rady Gminy Kowale Oleckie. Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń resortowych i państwowych. 

 Anna Skrocka

11. Anna Skrocka

Pracuje jako higienistka szkolna w SPGOZ w Kowalach Oleckich. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Udziela się społecznie. Pragnie wspierać rodziny ubogie i dysfunkcyjne.

 Łukasz Iber

12. Łukasz Iber

Posiada wyższe wykształcenie i jest pracownikiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku. Znany jest z pracy społecznej na rzecz pomocy innym ludziom. Jest członkiem OSP i byłym radnym Rady Gminy Wieliczki. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i oglądać dobre filmy.

 

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Oleckiego w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 Wacław Olszewski

1. Wacław Olszewski

Pełni od 1998 roku funkcję burmistrza Olecka. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu: w latach 1994-1998 był przewodniczącym sejmiku w Suwałkach, pełnił także obowiązki wicedyrektora i dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Olecku. Wykształcenie ekonomiczne uzyskał studiując na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz ukończył studia podyplomowe na SGH w zakresie współpracy transgranicznej. Poza główną działalnością w strukturach samorządowych udziela się społecznie, m. in. w straży pożarnej i w Euroregionie Niemen w Suwałkach. Interesuje się łowiectwem i ceni dobrą literaturę.

 Kazimierz Iwanowski

2. Kazimierz Iwanowski

Wykształcenie administracyjno-prawnicze. Z Oleckiem związany jest od urodzenia. Pracował jako nauczyciel historii. Posiada doświadczenie samorządowe jako były sekretarz gminy oraz wieloletni radny Rady Powiatu, a w obecnej kadencji wicestarosta Powiatu Oleckiego.

 Wacław Sapieha

3. Wacław Sapieha

Wykształcenie wyższe. Całe życie zawodowe poświęcił Państwowej Straży Pożarnej przez wiele lat będąc jej komendantem. Po przejściu na emeryturę jest komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Olecku. Posiada olbrzymie doświadczenie samorządowe jako wieloletni radny Rady Miejskiej oraz radny Rady Powiatu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. W wolnych chwilach lubi pracować na działce, zbierać grzyby i łowić ryby.

 Elżbieta Wiesława Kalejta

4. Elżbieta Wiesława Kalejta

Jest specjalistką w zakresie rachunkowości – biegły rewident, ma w tej dziedzinie duże doświadczenie także jako wykładowca. Prowadzi własne biuro rachunkowe, zatrudniając wiele osób. Poza rachunkowością pasjonuje się literatura piękną oraz tkaniną artystyczną.

 Andrzej Kazimierz Kamiński

5. Andrzej Kazimierz Kamiński

Z Oleckiem związany jest od 30 lat, a od 1991 r. pełni funkcję dyrektora MOSiR. Jest współtwórcą w tworzeniu znakomitej bazy i obiektów sportowych na światowym poziomie. Znany społecznik, zwycięzca plebiscytu „Przypisani Północy”. Zarówno jego aktywność jak i postulaty dla przyszłej Rady Powiatu koncentrują się na sprawach związanych ze sportem i rekreacją, poprawa jakości dróg i zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli. Obecnie tworzy muzeum sportu oleckiego.

 Katarzyna Kamińska

6. Katarzyna Kamińska

Nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku. Przygotowała wielu laureatów ogólnopolskich konkursów polonistycznych. Jest współorganizatorką międzynarodowych koncertów muzycznych. Reżyseruje spektakle teatralne i organizuje imprezy miejskie i powiatowe. Prowadzi audycje radiowe i wywiady ze znanymi aktorami. Jej hobby to literatura, teatr, psychologia, działalność społeczna i sztuka renesansu.

 Sławomir Karol Szerel

7. Sławomir Karol Szerel

Od ponad trzydziestu lat pracuje w gospodarce komunalnej, a obecnie jest prezesem PWiK w Olecku. Jest specjalistą z wyższym wykształceniem, dlatego docenia konkretne działania na rzecz ochrony środowiska. Posiada duże doświadczenie samorządowe nabyte podczas pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej przez trzy kadencje. Pasjonuje się wędkarstwem, lubi także wędrówki po rodzimych okolicach.

 Alicja Trejnowska – Gadomska

8. Alicja Trejnowska – Gadomska

Olecczanka, lekarz specjalista chorób dzieci oraz medycyny dorosłych. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. W okresie studiów była zaangażowanym członkiem chóru Akademii Medycznej, a muzykę i śpiewanie uczyniła jednym ze swych licznych zainteresowań. Optymizm i miłość do ludzi pozwalają jej działać społecznie nie tylko jako lekarz. Jest współorganizatorką i dobrym duchem wielu przedsięwzięć kulturalnych w Olecku. Jej pasją są działania społeczne i charytatywne.

 Jerzy Wrzyszcz

9. Jerzy Wrzyszcz

Emerytowany nauczyciel. W swojej działalności społecznej akcentuje znaczenie kultury fizycznej. Jest znanym sportowcem i organizatorem turniejów piłki siatkowej oraz piłki siatkowej plażowej. Jest czynnym i bardzo zaangażowanym członkiem Koła Łowieckiego. Bliskie jest mu poczucie bezpieczeństwa obywateli.

 Janina Rękawek

10. Janina Rękawek

Wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej w Gąskach. Jest niezwykle zaangażowanym i oddanym pracownikiem oświaty. Pisząc projekty pozyskuje dużo pieniędzy unijnych na rozwój dzieci i młodzieży. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wieloma odznaczeniami państwowymi. Lubi podróże, dobrą literaturę, zajęcia w ogrodzie oraz zajmuje się uprawą kwiatów.

 Mirosław Matusiak

11. Mirosław Matusiak

Od trzydziestu lat pracuje jako nauczyciel, a obecnie pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Babkach Oleckich. Interesuje się informatyką, którą popularyzuje wśród mieszkańców powiatu. Jest zwolennikiem lepszego dostępu do internetu przez mieszkańców wsi. Pracuje na rzecz społeczności lokalnej, a także promuje produkty lokalne. W wolnych chwilach zajmuje się majsterkowaniem, wędkowaniem i historią.

 Joanna Magdalena Łabanowska

12. Joanna Magdalena Łabanowska

Posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 10 lat pracuje w samorządzie, pełni funkcję skarbnika w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Bardzo ważny jest dla niej rozwój i wspieranie inicjatyw młodzieży. Pomaga młodym ludziom w zakładaniu, a także prowadzeniu własnej działalności. Jako radna będzie wspierała inicjatywy prowadzące do rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów z udziałem środków unijnych, w związku z czym skupi się także na możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. Jej hobby to siatkówka, jazda rowerem, sporty wodne. Kocha góry.

 Stanisław Marian Ciechanowicz

13. Stanisław Marian Ciechanowicz

Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury” w Olecku. Jest znanym społecznikiem. Pełni funkcję sołtysa Lenart. Jest założycielem i prezesem OSP w Lenartach. Jego zaangażowanie sprawiło, że została zbudowana remiza i świetlica oraz boisko w Lenartach. Dba o wygląd zewnętrzny w/w obiektów oraz całego osiedla. Za swoją pracę społeczną otrzymał nagrody i odznaczenia państwowe.

 Katarzyna Krajewska-Openchowska

14. Katarzyna Krajewska-Openchowska

Olecczanka, ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie. Pedagog – nauczyciel dyplomowany Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku i Ełku. Autorka innowacji pedagogicznych. Z pasją oddaje się działaniom społecznym i kulturalnym. Jest aktywnym mecenasem młodych, utalentowanych ludzi. Od lat organizuje, reżyseruje i prowadzi koncerty, spektakle i wydarzenia kulturalne. W 2012 r. zorganizowała pierwszy koncert muzyki dawnej w Olecku z udziałem orkiestry „Ensemble 1756” z Wiednia. Wydarzenie to stało się inspiracją do utworzenia fundacji oraz kontynuowania podjętej misji. jej celem jest przybliżenie sztuki Olecku, a Olecka – sztuce.

 Wiesław Konopko

15. Wiesław Konopko

Mieszka na Osiedlu Dąbrowskie. Całe życie zawodowe poświęcił pracy w rolnictwie, dlatego też bardzo bliskie są mu problemy związane z terenami wiejskimi. Wraz z żoną wychowuje trójkę dzieci. Pasjonuje się sportem. Od 2002 roku do chwili obecnej jest radnym Rady Miejskiej w Olecku.

 Małgorzata Michałowska

16. Małgorzata Michałowska

Jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Olecku, w której pełni funkcję wicedyrektora. Animator sportu szkolnego. Jako radna chce skupić się na rozwoju sportu szkolnego i budowie różnorodnej infrastruktury sportowej. Lubi dobry film, literaturę piękną oraz długie spacery.

 Janusz Romańczuk

17. Janusz Romańczuk

Emerytowany oficer Wojska Polskiego i Policji. Obecnie pracuje jako ratownik w pływalni Lega. Jest prezesem Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „Amfiprion” oraz prezesem Miejsko-Gminnego Zarządu Ligi Obrony Kraju. Społecznik, organizator szeregu zawodów w sportach płetwonurkowych rangi Mistrzostw Polski. Założyciel szkółek pływackich i płetwonurkowania sportowego dla dzieci i młodzieży. Organizator akcji proekologicznych na terenie powiatu. Posiada wiele odznaczeń resortowych i państwowych. Jego hobby to płetwonurkowanie rekreacyjne i sportowe, fotografia podwodna, turystyka kajakowa i piesza, strzelectwo sportowe, narciarstwo.

 Wojciech Stefanowski

18. Wojciech Stefanowski

Jest technikiem handlowcem i pracuje z ZPU Prawda. Uprawia czynnie sport i jednocześnie jest prezesem drużyny Unia Olecko. Jako radny chce położyć nacisk na budowę infrastruktury sportowej i turystycznej oraz ścieżek rowerowych. Jego hobby to piłka nożna , motoryzacja, muzyka i film.

Rejestr wpłat Komitetu Wyborczego Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

Luto Zenon, Duły, 5 000 złotych
Olszewski Wacław, Olecko, 15 000 złotych
Owsiejew Henryk, Suwałki, 5 000 złotych
Trznadel Jolanta i Henryk, Olecko 8 500 złotych

 

Rejestr wpłat Mała Ojczyzna Olecko 

 

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben